Lidmaatschap

Lidmaatschap

Ben jij 2 jaar of ouder, maar niet ouder dan 12 jaar? Dan kun je lid worden van de speeltuin. Als speeltuinlid zit je bij ons op de eerste rij. Zo heb je het hele jaar gratis toegang tot de speeltuin (niet-leden betalen €2,50 entree p.p.). Daarnaast kun je meestal gratis of soms tegen een geringe bijdrage deelnemen aan allerlei door de speeltuin georganiseerde activiteiten, zoals hobby en kinderbingo (maandelijks), festiviteiten tijdens de feestdagen zoals paasbrunch en kerstdiner, het zomerfeest en Sinterklaas activiteiten. Verder wordt enkele malen per jaar in de speeltuin een poppenkastvoorstelling gegeven, komt er een clown of goochelaar langs of gaan we naar een toneelvoorstelling. Het lidmaatschap geldt voor het gehele gezin. Dus aarzel niet en word nu lid!

Kosten

Het lidmaatschap geldt voor het gehele gezin ongeacht het aantal gezinsleden. De kosten voor het gezinslidmaatschap bedragen  € 40,- per kalenderjaar. Wil je geen lid worden, maar draag je de speeltuin wel een warm hart toe, dan kun je ook donateur worden voor € 17,50 per jaar*. Voor beiden geldt: exclusief eenmalige inschrijfkosten van € 2,50. De eerste betaling dient altijd contant of per pinbetaling te geschieden. De speeltuin beschikt over een pinautomaat. Voor de jaarlijkse contributie ontvang je automatisch een bericht van ons. Om te zorgen voor een correcte verwerking van de betaling, vragen wij iedereen vriendelijk te controleren of dit gestort wordt op rekeningnummer: NL19 RABO 0365 9200 88 (BIC:RABONL2U) ten name van Leidschendamse Speeltuin Vereniging o.v.v. uw lidnummer en factuurnummer. De factuur ontvangt u jaarlijks in januari. Het lidmaatschap dient vóór 1 februari te zijn voldaan.

Lid worden?

Wil je lid of donateur van de speeltuin worden, open dan het inschrijfformulier print hem, vul hem in en lever hem in bij de speeltuin aan de Rozenlaan in Leidschendam. De eerste betaling dient contant of per pinbetaling te geschieden, de speeltuin beschikt over een pinautomaat.

Inschrijfformulier

Opzeggen

Een lidmaatschap voor onze vereniging wordt altijd aangegaan voor tenminste één volledig kalenderjaar dat loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzeggen kan tot 30 november per e-mail naar info@leidschendamsespeeltuinvereniging.nl.

* gratis deelname aan genoemde activiteiten geldt alleen voor speeltuinleden, niet voor donateurs.

Fout: Contact formulier niet gevonden.