Speeltuinbende in LSV

Speeltuinbende in LSV

Een bezoek van de speeltuinbende aan de Leidschendamse speeltuinvereniging op maandag 13 mei 2019, heft laten zien dat veel kansen aanwezig zijn om de speeltuin ook voor minder valide kinderen aantrekkelijk te maken. Kleine aanpassingen in bijvoorbeeld bereikbaarheid, het duidelijk kenbaar maken van voorzieningen en mogelijkheden in het veld als op de website, zou de bereikbaarheid voor mensen met een beperking enorm kunnen vergroten. Ook het idee dat hiervoor dure aangepaste en exclusieve speeltoestellen noodzakelijk zijn is achterhaald gebleken. Het kunnen meespelen, bij de speelvoorziening kunnen komen is veel belangrijker!

Al met al is er ruim 2,5 half uur rond gekeken met een compleet team van beleidsmedewerkers, deskundigen, bestuurders, adviseurs van de NSGK en de Speeltuinbende én bovenal gebruikers. Giovanni die afhankelijk is van zijn rolstoel met begeleider was met zijn moeder op verzoek van de Speeltuinbende komen kijken waar zijn mogelijkheden lagen. Na afloop is er een kort rapport opgeleverd waar de LSV, de gemeente en andere overheden worden geïnformeerd, geadviseerd en gemobiliseerd om bij toekomstige ontwikkelingen meer rekening te houden met deze groep gebruikers. Tot slot is er met deze bril op nog een blik geworpen op de nieuwbouwplannen voor de zand- en waterspeelplaats. Hierop zal de voorkeursleverancier nog een keer gevraagd worden enkele aanpassingen te verwerken, zodat de meerwaarde voor kinderen met een lichamelijke beperking verder wordt vergroot. Al met al een zeer leerzame dag!