Nieuw bestuur, nieuwe website

Nieuw bestuur, nieuwe website

Door alle beperkingen ging het helaas gepaard met enige vertraging. Maar, met plezier en gepaste trots informeren wij jullie dat het bestuur van de speeltuin vanaf heden een nieuwe en grotere samenstelling heeft.
Het nieuwe bestuur, gekozen door de leden van de speeltuinvereniging, heeft een aantal zeer actieve en betrokken leden c.q. vrijwilligers gevraagd zitting te nemen in het bestuur.
Dit zorgt voor stabiliteit en continuïteit zeker in de onzekere tijden waarin we ons allemaal bevinden. Wij zijn erg content met het ruime en oneven aantal bestuursleden. Vele handen maken immers licht werk en in geval van een stemming zal er altijd een meerderheid zijn. Voor alle bestuursleden staat het belang van de speeltuin en de kinderen op de eerste plaats.
Net als het bestuur, is ook onze website vernieuwd. Op deze nieuwe website kun je ons al terugvinden onder het kopje “wie is wie”. Binnenkort zullen wij onszelf hier in meer detail aan jullie voorstellen (inclusief foto’s), maar hierbij alvast een eerste korte introductie en informatie over de rolverdeling binnen het bestuur:
– Voorzitter:                                  Danny Tol
– Secretaris:                                   Judith Vleer
– Penningmeester:                       Henk Tol
– 2e Secretaris:                             Melissa Duijndam
– 2e Penningmeester:                 Ada Hollebeek
– Activiteiten:                               Geertje Smink
– Commissaris Materiaal:          Elbert v.d. Wees
Graag willen wij de leden die hun stem hebben uitgebracht hartelijk danken. We hopen jullie allen snel en in goede gezondheid persoonlijk in onze speeltuin te kunnen verwelkomen.
Tot slot willen wij de afgetreden bestuursleden Lia Lelieveld, Patrick Tol en Bryan de Knegt hartelijk danken voor hun inzet als bestuurslid in de afgelopen jaren. Een goede vereniging valt of staat met vrijwilligers die zich volledig inzetten. Dit is precies wat jullie hebben gedaan, waarvoor nogmaals onze dank!